Volný Trigonometrie Návody a problémy

Zdarma návody a problémy na řešení goniometrických rovnic, goniometrické identity a vzorce lze také nalézt. Java aplety jsou používány k prozkoumání, interaktivně, důležitých témat v trigonometrii, jako grafy 6 goniometrické funkce, inverzní goniometrické funkce, jednotka kruh, úhel a sine práva.
Úvodní strana - On-line kalkulátory - Trigonometrie - Antény - Graphing - Precalculus Návody - Matematika Návody
Kalkul Otázky - Geometrie Návody - Precalculus Applety - Aplikovaná Math - Precalculus Otázky a problémy --
Rovnic, systémy a nerovnice - Geometrie kalkulátory - Matematický software - Elementary Statistics --
Autor - e-mail

Aktualizováno: 11. listopadu 2007 (Dendane)