Grafy funkcí a algebra - Interactive Tutorials

Zdarma návody pomocí Java appletů, aby prozkoumala, interaktivně, důležitá témata, jako je precalculus kvadratické, racionální, exponenciální, logaritmické, goniometrické, polynom, absolutní hodnota funkce a jejich grafy. Rovnice čar, kruhů elipsy, paraboly a hyperbolas jsou také interaktivně prozkoumány. Graf řazení, škálování a reflexe jsou také zahrnuty. Definice a vlastnosti inverzní funkce jsou podrobně zkoumány. Grafický přístup k 2 o 2 soustavy rovnic je v ceně.

Tato cvičení mohou být použity buď jako příplatky k tématům již studovali, nebo se naučit nové téma prostřednictvím průzkumu.
Úvodní strana - On-line kalkulátory - Trigonometrie - Antény - Graphing - Precalculus Návody - Matematika Návody
Kalkul Otázky - Geometrie Návody - Precalculus Applety - Aplikovaná Math - Precalculus Otázky a problémy --
Rovnic, systémy a nerovnice - Geometrie kalkulátory - Matematický software - Elementary Statistics --
Autor - e-mail

Aktualizováno: 11. listopadu 2007 (Dendane)