Grafer af funktioner og Algebra - Interactive Tutorials

Gratis tutorials bruger Java-applets til at udforske, interaktivt, vigtige emner i precalculus såsom kvadratiske, rationelle, eksponentiel, logaritmisk, trigonometriske, polynomiel, absolut værdi, funktioner og deres grafer. Ligninger af linier, cirkler, ellipser, hyperbler og parabler er også undersøgt interaktivt. Graf skiftende, skalering og refleksion er også inkluderet. Definition og egenskaber af omvendte funktioner er grundigt undersøgt. En grafisk tilgang til 2 af 2 systemer af ligninger er inkluderet.

Disse vejledninger kan anvendes enten som supplement til de emner, der allerede er undersøgt eller at lære et nyt emne gennem udforskning.


Home Page - Online lommeregnere - Trigonometri - Antenner - Graphing - Precalculus Tutorials - Calculus Tutorials
Calculus Spørgsmål - Geometri Tutorials - Precalculus Applets - Anvendt Matematik - Precalculus spørgsmål og problemer --
Ligninger, Systemer og Uligheder - Geometri lommeregnere - Math Software - Elementær statistik --
Forfatter - e-mail

Opdateret: 11. november 2007 (A Dendane)