Elementær statistik og sandsynlighedsteori Tutorials

Gratis elementær statistik tutorials herunder interaktiv undervisning ved hjælp af applets samt analytisk tutorials på optælling principper og sandsynligheder.

Statistik Tutorials

  • Boxplots i Statistik En tutorial, der bruger en interaktiv Java-applet til at undersøge forholdet mellem data distribution og ejendomme (rubrik bredder og whiskers) af den tilsvarende boxplot.


  • Egenskaber for den normale fordeling Curve En interaktiv tutorial ved hjælp af en applet til at undersøge virkningerne af middelværdi og standardafvigelse på grafen for en normal fordeling.


Counting

Sandsynlighed Tutorials
Home Page - Online lommeregnere - Trigonometri - Antenner - Graphing - Precalculus Tutorials - Calculus Tutorials
Calculus Spørgsmål - Geometri Tutorials - Precalculus Applets - Anvendt Matematik - Precalculus spørgsmål og problemer --
Ligninger, Systemer og Uligheder - Geometri lommeregnere - Math Software - Elementær statistik --
Forfatter - e-mail

Opdateret: 11. november 2007 (A Dendane)