Elementaire Statistiek en Waarschijnlijkheid Handleiding

Gratis elementaire statistiek tutorials waaronder interactieve leerprogramma's met behulp van applets en analytische tutorials over tellen principes en waarschijnlijkheden.

Statistieken Tutorials

  • Boxplots in Statistics Een tutorial die een interactieve Java-applet wordt gebruikt om de relatie tussen de gegevens distributie en de eigenschappen (vak breedtes en snorharen) van de overeenkomstige Boxplot onderzoeken.


  • Eigenschappen van de normale verdeling Curve Een interactieve tutorial met behulp van een applet om de effecten van het gemiddelde en de standaardafwijking op de grafiek van een normale verdeling te verkennen.


Counting

Probability Tutorials
Home Page - Online Rekenmachines - Goniometrie - Antennes - Graphing - Precalculus Tutorials - Calculus Tutorials
Calculus Vragen - Meetkunde Tutorials - Precalculus Applets - Toegepaste Wiskunde - Precalculus vragen en problemen --
Vergelijkingen, Systems en ongelijkheid - Geometry Rekenmachines - Math Software - Elementary Statistics --
Auteur - e-mail

Updated: 11 november 2007 (A Dendane)