High School Math (10 Klasser, 11 og 12) - Gratis spørsmål og problemer med svar

High school math for klasse 10, 11 og 12 matematiske spørsmål og problemer å teste dyp forståelse av matematiske begreper og beregningsorientert prosedyrer presenteres. Svarene på spørsmålene er gitt og plassert ved enden av hver side.

Grade 10

Grade 11

Grade 12

Online Calculators (Java Påkrevd)Flere Middle School Math (6 karakterer, 7, 8, 9) - Gratis spørsmål og problemer med svar

Flere Primary Math (Grades 4 og 5) med Ledig spørsmål og problemer med svar

Hjemmeside

Forfatter - e-post

Oppdatert: 22. april 2009 (B Dendane)

Search