Primary Math (Grades 4 og 5) - Gratis spørsmål og problemer med svar

Klasse 4 og 5 matematiske spørsmål og problemer å teste forståelse av matematiske begreper og prosedyrer presenteres. Svarene på spørsmålene er gitt og plassert ved enden av hver side. Online kalkulatorer for å sjekke svarene dine er oppgitt nederst på denne siden.

Grad 4

Grade 5

Online Calculators (Java Påkrevd)Flere Middle School Math (6 karakterer, 7, 8, 9) - Gratis spørsmål og problemer med svar

Mer High School Math (10 Klasser, 11 og 12) - Gratis spørsmål og problemer med svar

Hjemmeside

Forfatter - e-post

Oppdatert: 18 februar 2009 (B Dendane)