آموزش رایگان ریاضی ، مسائل و Worksheets
with applets

آموزشهای رایگان ریاضی و مشکلات به شما کمک کند اکتشاف و بدست آوردن درک عمیق از ریاضیات ، حساب ، مثلثات و مباحث هندسه.

ریاضی و جبر پیشرفته حساب دیفرانسیل و انتگرال
مسائل ریاضی آموزش حساب دیفرانسیل و انتگرال و مسائل
نمودارهای معادلات توابع ، و جبر سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال همراه با پاسخ
Worksheets ریاضی به رایگان دانلود حساب دیفرانسیل و انتگرال را به رایگان دریافت Worksheets
آموزش تحلیلی هندسه
حل معادلات و Inequalities هندسه آموزش و مشکلات
بعدی آنلاین ریاضی و Solvers آنلاین بعدی هندسه و Solvers
graphing هندسه Worksheest به رایگان دانلود
نمودار رایگان مقاله مثلثات
نرم افزار ریاضی مثلثات آموزش و مشکلات خود را برای تست های
ریاضیات کاربردی Worksheets مثلثات به رایگان دانلود
کاربردهای ریاضی
در فیزیک و مهندسی
آمار
آنتن ابتدایی آمار و احتمالات آموزش
Exercices د math�matiques Utilisant له اپلتها صفحات ریاضی در فرانسه
____________________________ ____________________________
اصل مطلب ریاضی (نمرات 4 و 5) -- سوالات آزاد و مشکلات همراه با پاسخ میانه دانشکده ریاضی (نمرات 6 ، 7 ، 8 ، 9) -- سوالات آزاد و مشکلات همراه با پاسخ
دبیرستان ریاضی (نمرات 10 ، 11 و 12) -- سوالات آزاد و مشکلات همراه با پاسخ عمل مجانی برای شنبه ، قطبنما عمل کرده و ریاضی آزمون

این سایت شامل اپلتها جاوا برای تحقیق چندین نمودار از توابع معادلات ، ، و جبر. مباحث کاوش عبارتند از : معادلات خط ، بیضی ، دایره ، قطع مخروط ، هذلولی ، چندجملهایهای ؛ نمودار های چهار گانه ، توابع منطقی ، هایپربولیک ، نمایی و لگاریتمی ؛ یک به یک و توابع معکوس توابع مثلثاتی و معکوس ؛ سیستم های معادلات خطی ؛ عوامل و حکومت Cramer 's؛ معکوس ماتریس و ماتریس ضرب ؛ بردارها ، اعداد مختلط ، معادلات قطبی ؛ تابع قدر مطلق ؛ شیب یک خط ؛ زاویه در مثلثات ، دایره واحد ، به راه حل های معادلات مثلثاتی ؛ گراف انتقال قدرت ، کشش ، فشرده سازی و انعکاس. اپلتها به عنوان عضو بعدی ریاضی و Solvers و آنلاین Solvers بعدی هندسه و نیز گنجانده شده است.

حساب دیفرانسیل و انتگرال آموزش و مشکلات و سوالات همراه با پاسخ در موضوعاتی مانند محدودیت ، مشتقات ، انتگرال ، لگاریتم طبیعی ، استفاده از روش kutta runge در معادلات دیفرانسیل ، قضیه مقدار میانگین و استفاده از افتراق و قوانین ادغام نیز گنجانده شده است. Worksheets حساب دیفرانسیل و انتگرال را به رایگان دانلود در این سایت گنجانده شده است.

مثلثات آموزش و مشکلات خود را برای آزمایش در سینوس ، کسینوس ، مماس ، توابع قاطع ، هویت و فرمول مثلثاتی نیز گنجانده شده است. مثلثات worksheets رایگان برای دانلود در این سایت هستند. سلامت هندسه آموزش و مشکلات از جمله موضوعاتی مانند انعکاس در سراسر خط ، و قوانین مثلثاتی ، کسینوس ، مرکزی و زاویه محاط ، عمود بر نیمساز ، medians و circumcircle یک مثلث نیز گنجانده شده است. هندسه Worksheest به رایگان دانلود نیز گنجانده شده است. در هر موضوع ریاضی است به کاوش تعاملی و گرافیکی را از طریق خواهید یافت.

مشکلات ریاضی برای آزمایش به نفس و worksheets ریاضیات رایگان برای دانلود ، خودآموزها تحلیلی با مثال ها و راه حل های دقیق : جبر ؛ حل معادله و نابرابری ؛ دامنه و محدوده ؛ ترکیب توابع ؛ حل نمایی ، لگاریتمی و معادلات مثلثاتی ؛ نمودار های توابع مثلثاتی و نمایی ؛ معادلات خط ، قطع مخروط ، دایره ، هذلولی و graphing از خطی ، درجه دوم ، منطقی ، مثلثاتی ، لگاریتمی ، توابع نمایی و مطلق ارزش هستند گنجانده شده است.

عمل مجانی برای شنبه ، قطبنما عمل کرده و تست ریاضی همراه با پاسخ ارائه شده.

آمار ابتدایی و آموزشهای احتمال نیز گنجانده شده است.

همه اپلتها مورد استفاده برای اکتشاف مباحث در ریاضیات در این سایت به عنوان نرم افزار ریاضی (آنلاین) گروه بندی می شوند.

نمونه هایی در رابطه با برنامه های کاربردی از ریاضیات در فیزیک و مهندسی از قبیل مشکل جسم پرتاب شونده ، فاصله زمان مشکلات ارزش گذاری و شبیه دایره هستند گنجانده شده است.

اصل مطلب ، نمرات 4 و 5 ، مدرسه ، کلاس های 6،7،8 و 9 و دبیرستان ریاضی ، کلاس های 10 ، 11 و 12 تمرین و مشکلات همراه با پاسخ هستند گنجانده شده است.

این صفحه تا به هم به چینی ، اسپانیولی ، عربی ، فرانسوی و ایتالیایی ترجمه شده است

چند اپلتها جاوا برای توصیف خواص ریاضی آنتن نیز گنجانده شده است.

در صورت نیاز ، کاغذ شطرنجی رایگان در دسترس است.

چگونه به فعال کردن (اگر آن را از قبل نمی باشد.) مرورگر خود را به نمایش اپلتها جاوا؟
به روز شده در : یدلایمخیرات 2009 دسامبر 18 (Dendane)

کپی رایت � 2003 -- 2009 -- کلیه حقوق محفوظ است -- Abdelkader Dendane


درباره نویسنده | دانلود | پست الکترونیکی | ثبت یادداشت مهمانان