میانه دانشکده ریاضی (نمرات 6 ، 7 ، 8 ، 9) -- سوالات آزاد و مشکلات همراه با پاسخ

درجه 6 ، 7 ، 8 و 9 سوالات ریاضی و آزمون را به مشکلات درک عمیق از مفاهیم ریاضی و محاسباتی از روش دانش آموزان در حال ارائه شده. پاسخ به سوالات ارائه شده اند و واقع در پایان هر صفحه.

6 درجه

7 درجه

8 درجه

کلاس 9

ماشین حساب آنلاین (جاوا ضروری)
بیشتر ریاضی اولیه (نمرات 4 و 5) را با پرسش های آزاد و مشکلات همراه با پاسخ

بیشتر ریاضی دبیرستان (نمرات 10 ، 11 و 12) -- سوالات آزاد و مشکلات همراه با پاسخ

صفحه اصلی

نویسنده -- پست الکترونیکی

به روز شده در : 22 مارچ ، 2009 (Dendane)