نمودارهای توابع و جبر -- آموزش سلامت

آموزشهای رایگان با استفاده از جاوا اپلتها به اکتشاف کردن ، تعاملی ، مباحث مهمی در جبر پیشرفته مانند درجه دوم ، منطقی ، نمایی ، لگاریتمی ، مثلثاتی ، چند جملهای ، توابع و نمودارهای ارزش مطلق است. معادلات خط ، دایره ، بیضی ، hyperbolas و parabolas نیز به کاوش تعاملی. نمودار تعویض دنده ، پوسته پوسته شدن و انعکاس نیز گنجانده شده است. تعریف و خواص از توابع معکوس کاملا بررسی شده است. رویکرد های گرافیکی به 2 از 2 سیستم معادلات گنجانده شده است.

این آموزش می تواند استفاده شود یا به عنوان مکمل به مباحث در حال حاضر مورد مطالعه و یا برای یادگیری یک موضوع جدید را از طریق اکتشاف.صفحه اصلی -- بعدی آنلاین -- مثلثات -- آنتن -- Graphing -- آموزش جبر پیشرفته -- آموزش حساب دیفرانسیل و انتگرال
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال -- هندسه خودآموزها -- جبر پیشرفته اپلتها -- ریاضی کاربردی -- جبر پیشرفته سوالات و مشکلات --
معادلات ، سیستم های و Inequalities -- بعدی هندسه -- ریاضی نرم افزار -- آمار بنیادی --
نویسنده -- پست الکترونیکی

به روز شده در : 11 نوامبر 2007 (Dendane)

Search