ابتدایی آمار و احتمالات آموزش
بعدی آنلاین ریاضی و Solvers

آموزش جبر پیشرفته

توابع Graphing

آموزش حساب دیفرانسیل و انتگرال و مسائل

سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال همراه با پاسخ

مثلثات آموزش و مشکلات خود را برای تست های

هندسه آموزش و مشکلات

مسائل ریاضی

حل معادلات و Inequalities

نمودارهای معادلات توابع ، و جبر (applest)

آنلاین بعدی هندسه و Solvers

ریاضی نرم افزار (اپلتها)

کاربرد ریاضیات در فیزیک و مهندسی

آنتن

حساب دیفرانسیل و انتگرال را به رایگان دریافت Worksheets

worksheets ریاضیات رایگان برای دانلود

مثلثات worksheets رایگان برای دانلود

هندسه Worksheest به رایگان دانلود

رایگان کاغذ گراف

آموزش ابتدایی رایگان آمار از جمله آموزشهای تعاملی با استفاده از اپلتها و همچنین آموزشهای تحلیلی بر اساس اصول شمارش و احتمالات.

آموزش آمار

  • Boxplots آمار در آموزش است که از جاوا اپلت و تعاملی به بررسی رابطه بین توزیع داده ها و خواص (عرض جعبه و سبیل) در boxplot مربوطه.


  • خواص توزیع نرمال منحنی آموزش تعاملی با استفاده از ابزار برای کشف اثر انحراف متوسط و استاندارد در نمودار توزیع نرمال.


شمارش

آموزش احتمالات
صفحه اصلی -- بعدی آنلاین -- مثلثات -- آنتن -- Graphing -- آموزش جبر پیشرفته -- آموزش حساب دیفرانسیل و انتگرال
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال -- هندسه خودآموزها -- جبر پیشرفته اپلتها -- ریاضی کاربردی -- جبر پیشرفته سوالات و مشکلات --
معادلات ، سیستم های و Inequalities -- بعدی هندسه -- ریاضی نرم افزار -- آمار بنیادی --
نویسنده -- پست الکترونیکی

به روز شده در : 11 نوامبر 2007 (Dendane)