ابتدایی آمار و احتمالات آموزش

آموزش ابتدایی رایگان آمار از جمله آموزشهای تعاملی با استفاده از اپلتها و همچنین آموزشهای تحلیلی بر اساس اصول شمارش و احتمالات.

آموزش آمار

  • Boxplots آمار در آموزش است که از جاوا اپلت و تعاملی به بررسی رابطه بین توزیع داده ها و خواص (عرض جعبه و سبیل) در boxplot مربوطه.


  • خواص توزیع نرمال منحنی آموزش تعاملی با استفاده از ابزار برای کشف اثر انحراف متوسط و استاندارد در نمودار توزیع نرمال.


شمارش

آموزش احتمالات
صفحه اصلی -- بعدی آنلاین -- مثلثات -- آنتن -- Graphing -- آموزش جبر پیشرفته -- آموزش حساب دیفرانسیل و انتگرال
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال -- هندسه خودآموزها -- جبر پیشرفته اپلتها -- ریاضی کاربردی -- جبر پیشرفته سوالات و مشکلات --
معادلات ، سیستم های و Inequalities -- بعدی هندسه -- ریاضی نرم افزار -- آمار بنیادی --
نویسنده -- پست الکترونیکی

به روز شده در : 11 نوامبر 2007 (Dendane)