Primär Math (betyg 4 och 5) - Gratis frågor och problem med svar

Grad 4 och 5 frågor matematik och problem för att testa förståelsen av matematiska begrepp och rutiner presenteras. Svaren på frågorna vara placerat vid slutet av varje sida. Online räknare för att kontrollera dina svar finns längst ner på denna sida.

Grad 4

Grade 5

Online Calculators (Java Required)


Mer Middle School Math (årskurs 6, 7, 8, 9) - Gratis frågor och problem med svar

Mer High School Math (betyg 10, 11 och 12) - Gratis frågor och problem med svar

Hemsida

Författare - e-post

Uppdaterad: 18 februari 2009 (A Dendane)

Navigation

Search