Elementär Statistik och sannolikhetsteori Tutorials

Gratis elementär statistik tutorials inklusive interaktiva självstudier med applets samt analytiska tutorials att räkna principer och sannolikheter.

Statistik Tutorials

  • Boxplots i Statistik A tutorial som använder en interaktiv java applet att undersöka förhållandet mellan fördelningen av uppgifterna och egenskaper (fält bredder och morrhår) av motsvarande boxplot.


  • Egenskaper hos den normala fördelningen Kurva En interaktiv handledning med hjälp av en applet att undersöka effekterna av medelvärdet och standardavvikelsen på diagrammet för en normal distribution.


Counting

Sannolikhet Tutorials


Home Page - Online Calculators - Trigonometri - Antenner - Graphing - Precalculus Tutorials - Analys Tutorials
Calculus Questions - Geometri Tutorials - Precalculus Applets - Applied Math - Precalculus frågor och problem --
Ekvationer, system och orättvisor - Geometri Calculators - Matteprogram - Elementary Statistics --
Författare - e-post

Uppdaterad: 11 november 2007 (A Dendane)