�cretsiz Matematik Tutorials, Sorunlar ve �alışma
(with applets)

�cretsiz matematik �ğreticiler ve sorunlar keşfetmek ve matematik, cebir, trigonometri ve geometri konuları derin anlayış kazanmak i�in.

Matematik ve PRECALCULUS MATEMATİK
Matematik Sorunları Hesabı Tutorials ve Sorunları
Grafikler Fonksiyonlar, Denklemler, ve Cebir Yanıtlar grubu Matematik Sorular
Download Free Matematik �alışma Download Free Matematik �alışma
Analitik Tutorials GEOMETRİ
Denklem ve Eşitsizlikler ��zme Geometri Tutorials ve Sorunları
Online Matematik Hesap Makineleri ve Solvers Online Geometri Hesap Makineleri ve Solvers
grafik �cretsiz Geometri Worksheest to Download
�cretsiz Grafik Kağıdı Trigonometri
Matematik Yazılımı Trigonometri Tutorials ve Sorunları �z Testleri
UYGULAMALI MATH Download Free Trigonometri �alışma
Matematik Uygulamaları
Fizik ve M�hendisliği
İSTATİSTİK
Antenler İlk�ğretim İstatistik ve Olasılık Tutorials
Alıştırmalar de Math�matiques utilisant les Applets Matematik sayfaları Fransızca
____________________________ ____________________________
İlk�ğretim Matematik (notları 4 ve 5) - Serbest Sorular ve Cevaplar ile Sorunları Ortaokul Matematik (sınıflar 6, 7, 8, 9) - Serbest Sorular ve Cevaplar ile Sorunları
Lise Matematik (Sınıflar 10, 11 ve 12) - Serbest Sorular ve Cevaplar ile Sorunları �cretsiz Pratik SAT, ACT ve Pusula Matematik testleri

Site ve Cebir �eşitli Java uygulamaları Grafikler Fonksiyonlar, Denklem araştırmayı i�erir. Konular incelenmiştir: hattı denklemleri, daire, parabol, hiperbol, elips polinomlar, ikinci dereceden, hiperbolik, �stel rasyonel ve logaritmik fonksiyonların grafikleri; lineer denklemler bire bir ve ters fonksiyonlar ve ters trigonometrik fonksiyonlar; sistemleri; belirleyicileri ve Cramer kuralı; ters matris ve matris �arpma; vekt�rler, karmaşık sayılar, kutupsal denklemler; mutlak değeri, bir satır yama�; a�ı trigonometri i�inde, birim �ember, trigonometrik denklemler ��z�m; grafik kaydırması germe, sıkıştırma ve yansıması. Apletler Online Matematik Hesap Makineleri ve Solvers ve online Geometri Hesap Makineleri ve Solvers olarak da dahildir.

Hesabı Tutorials ve Sorunları ve limitler, t�revler, integraller, doğal logaritma, diferansiyel denklemler i�inde Runge Kutta y�ntemi gibi konularda cevaplar ile sorular, ortalama değer teoremi ve t�rev ve integrasyon kurallarının kullanımı da dahildir. Download Free Matematik �alışma Bu web sitesinde yer almaktadır.

Trigonometri Tutorials ve Sorunları �z Testleri sin�s, kosin�s, tanjant, sekant fonksiyonlar, trigonometrik kimlikler ve form�ller �zerinde de dahildir. �cretsiz trigonometri �alışma indirmek i�in bu site bulunmaktadır. Etkileşimli Geometri Tutorials ve Sorunları konularda bir �izgi, sin�s ve kosin�s yasalar arasında yansıması gibi, merkezi ve yazılı a�ı, dik a�ıortay, medians ve bir ��genin circumcircle da dahildir. �cretsiz Geometri Worksheest da dahildir to Download. Her matematik konu etkileşimli ve grafik �ğreticiler yoluyla keşfedilmeden.

I�in kendini test ve �cretsiz matematik �alışma i�in Matematik problemleri indir, �rnekler ve detaylı ��z�mler: cebir ile analitik �ğreticiler; ��zme denklem ve eşitsizlikler, etki alanı ve aralık; fonksiyonlarının bileşimi; ��zme, logaritmik �stel ve trigonometrik denklemler, trigonometrik ve �stel fonksiyonların grafikleri ; �izgi, parabol, �ember, hiperbol ve doğrusal,,, sin�s, logaritmik, �stel rasyonel ve mutlak değeri ikinci dereceden fonksiyonlar dahil olduğu grafik denklemleri.

�cretsiz Pratik SAT, ACT ve cevapları ile Pusula Matematik testler i�in sunulmuştur.

Temel istatistik ve olasılık �ğreticiler de dahil edilmiştir.

T�m uygulamaları bu sitedeki matematik konuları araştırmak i�in kullanılan online matematik yazılımı olarak gruplanmıştır.

�rnekler mermi sorunu gibi fizik ve matematik m�hendisliği uygulamaları ile ilgili, mesafe-zaman-�cret sorunları ve cycloid dahildir.

, İlk�ğretim sınıflarda 4 ve 5, Orta okul, notlar 6,7,8 ve 9 ve Lise Matematik, sınıflarda 10, 11 ve 12 tatbikatlar ve cevapları ile ilgili sorunlar bulunmaktadır.

Bu sayfa da �ince, İspanyolca, Arap�a, Fransızca ve İtalyanca �evrilmiştir

�eşitli Java uygulamaları da dahil Antenler ve matematiksel �zelliklerini tanımlamak i�in.

Gerekirse, Serbest grafik kağıt kullanılabilir.

Nasıl etkinleştirilir (eğer değilse) tarayıcınız java uygulamalarını g�r�nt�lemek i�in bir?

G�ncelleme: 18 Aralık 2009 (A Dendane)

Copyright � 2003 - 2009 - T�m hakları saklıdır - Abdelkader Dendane


Yazar hakkında | indir | e-posta | �ye Misafir