İlköğretim İstatistik ve Olasılık Tutorials

Etkileşimli eğitim gibi sayma ilkeleri ve olasılıklara analitik uygulamaları kullanarak öğreticiler de dahil olmak üzere ücretsiz temel istatistiklerini kılavuzlar.

İstatistikler Tutorials

  • Istatistik bir veri dağıtım ve özellikleri (kutu genişlikleri ve bıyık) ilgili boxplot arasındaki ilişkiyi incelemek için interaktif bir java applet kullanır öğretici olarak Boxplots.


  • Özellikleri Eğri Normal Dağılım ve etkileşimli bir normal dağılım grafik üzerinde ortalama ve standart sapma etkilerini araştırmak için bir uygulaması kullanarak tutorial.


Sayma

Olasılık TutorialsAna Sayfa - Online Hesap - Trigonometri - Antenler - Grafik - Precalculus Tutorials - Matematik Tutorials
Matematik Sorular - Geometri Tutorials - Precalculus Apletler - Uygulamalı Matematik - Precalculus Sorular ve Sorunları --
Denklemler, Sistemleri ve Eşitsizlikler - Geometri Hesaplayın - Matematik Yazılımı - Temel İstatistik --
Yazar - E-posta

Güncelleme: 11 Kasım 2007 (A Dendane)