Gratis Mathematics Tutorials, Problemer og regneark
(med applets)

Gratis matematiske tutorials og problemer med at hj�lpe dig med at udforske og opn� dyb forst�else af matematik, calculus, trigonometri og geometri emner.

Matematiske og PRECALCULUS Calculus
Matematiske problemer Calculus Tutorials og Problemer
Grafer af funktioner, ligninger, og Algebra Calculus Sp�rgsm�l med svar
Gratis Math regneark til download Gratis Calculus regneark til download
Analytisk Tutorials GEOMETRI
L�sning af ligningen og Uligheder Geometri Tutorials og Problemer
Online Math Regnemaskiner og Solvers Online Geometri Regnemaskiner og Solvers
graftegning Gratis Geometri Worksheest til Download
Gratis Graph Paper Trigonometri
Math Software Trigonometri Tutorials og Problemer for selvtester
APPLIED MATH Gratis Trigonometri regneark til download
Programmer til matematik
i fysik og
STATISTIK
Antenner Element�r statistik og sandsynlighedsteori Tutorials
Exercices de math�matiques utilisant les Applets Matematik sider p� fransk
____________________________ ____________________________
Prim�r Math (l�nklasse 4 og 5) - Gratis sp�rgsm�l og problemer med svar Middle School Math (Grades 6, 7, 8, 9) - Gratis sp�rgsm�l og problemer med svar
High School Math (Grades 10, 11 og 12) - Gratis sp�rgsm�l og problemer med svar Fri tr�ning for SAT, ACT og Compass Math test

Sitet indeholder en r�kke Java applets til at unders�ge grafer for funktioner, ligninger, og Algebra. Udforskede emner er: ligninger linje, ellipse, cirkel, parabel, hyperbel, polynomier, grafer af kvadratiske, rationel, hyperbolsk, eksponentielle og logaritmiske funktioner, en-til-en og inverse funktioner og inverse trigonometriske funktioner, systemer af line�re ligninger, determinanter og Cramer's regel, inverse matrix og matrixmultiplikation; vektorer, komplekse tal, pol�re ligninger, absolut v�rdi funktion; h�ldningen af en linie, vinkel i trigonometri, enhed cirkel, l�sninger til trigonometriske ligninger; graf flytte, str�kke, komprimering og refleksion. Applets anvendes som Online Math regnemaskiner og Solvers og bes�g Geometri regnemaskiner og Solvers er ogs� inkluderet.

Calculus Selvstudier og Problemer og sp�rgsm�l med svar om emner som gr�nser, derivater, integraler, naturlige logaritme, Runge Kutta metode i differentialligninger, middelv�rdien s�tning og brug af differentiering og integration regler er ogs� inkluderet. Gratis Calculus regneark til download er inkluderet i denne hjemmeside.

Trigonometri Tutorials og Problemer for selvtester om sinus, cosinus, tangent, sekant funktioner, trigonometriske identiteter og formler er ogs� inkluderet. Gratis trigonometri regneark til download er p� dette site. Interaktiv geometri Selvstudier og problemer om emner som refleksion over en linje, sinus og cosinus love, centrale og indskrevne vinkler, midtnormal, medianerne og circumcircle af en trekant er ogs� medtaget. Gratis Geometri Worksheest til download er ogs� inkluderet. Hver matematiske emne er udforsket interaktivt og grafisk gennem selvstudier.

Matematiske problemer for selvtester og gratis matematik regneark til at downloade, analytiske tutorials med eksempler og detaljerede l�sninger p�: algebra, l�se ligningen og uligheder, dom�ne og r�kke, sammens�tning af funktioner, l�sning af eksponentiel, logaritmisk og trigonometriske ligninger, grafer af trigonometriske og eksponentielle funktioner ; ligninger linie, parabel, cirkel, hyperbel og graftegning af line�re, omfattede kvadratiske, rationelle, sinus, logaritmisk, eksponentiel og absolut v�rdi funktioner.

Fri tr�ning for SAT, ACT og Compass Math test med svar bliver pr�senteret.

Element�r statistik og sandsynlighedsteori tutorials er ogs� inkluderet.

Alle applets bruges til at udforske emner i matematik p� dette site er grupperet som online matematik software.

Eksempler vedr�rende de anvendelser af matematik i fysik og teknik som projektilet problem, distance-time-sats problemer og cycloid er inkluderet.

Primary, l�nklasse 4 og 5, Middle School, kvaliteter 6,7,8 og 9, og High School Math, kvaliteter 10, 11 og 12 �velser og problemer med svar er inkluderet.

Denne side er ogs� blevet oversat til kinesisk, spansk, arabisk, fransk og italiensk

Flere Java-applets til at beskrive den matematiske egenskaber Antenner er ogs� inkluderet.

Hvis det er n�dvendigt, Gratis millimeterpapir er til r�dighed.

S�dan aktiveres (hvis det ikke allerede er) din browser for at se Java applets?
Opdateret: 18. december 2009 (A Dendane)

Copyright � 2003 - 2009 - All rights reserved - Abdelkader Dendane


Om forfatteren | download | e-mail | Sign Guestbook