Gratis Calculus Tutorials en Problemen

Gratis interactieve leerprogramma's die kunnen worden gebruikt om een nieuw onderwerp te verkennen of als een aanvulling op wat zijn al onderzocht. De analytische oefeningen kunnen worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van uw vaardigheden in het oplossen van problemen in de calculus. Topics in calculus zijn interactief verkend, groot raam met behulp van Java-applets, en analytisch met voorbeelden en gedetailleerde oplossingen. Calculus problemen zijn ook opgenomen in deze website. Mutlivariable Functies en partiŽle afgeleiden zijn inbegrepen.

Tutorials

Calculus Problemen

Calculus Vragen, antwoorden en oplossingen.

Analytische Tutorials

Limieten en continuÔteit

Differentiatie en Derivaten

 • Vind Derivaten van functies in Calculus. Vind de derivaten van verschillende functies met behulp van verschillende methoden en regels. Verschillende voorbeelden met gedetailleerde oplossingen worden gepresenteerd. Ook oefeningen met antwoorden zijn opgenomen aan het einde van de pagina.

 • Verschil Quotient. We beginnen met de definitie van het verschil quotiŽnt en gebruik vervolgens een aantal voorbeelden om het te berekenen. Gedetailleerde oplossingen voor vragen worden gepresenteerd.

 • Gebruik Definiton to Find Afgeleide. De afgeleide is gevonden met behulp van de definitie. Het verschil is in de eerste quotiŽnt vervolgens berekend zijn limiet berekend als h ---> 0.

 • Logaritmische Differentiatie. Een krachtige methode om de afgeleide van ingewikkelde functies. De methode maakt gebruik van de kettingregel en de eigenschappen van logaritmen.

 • Tabel van Derivaties. Een tabel van derivaten van exponentiŽle en logaritmische functies, goniometrische functies en hun inversen, hyperbolische functies en hun inversen.

 • Reglement voor de differentiatie van functies in Calculus. De basisregels van de differentiatie van functies in de analyse worden gepresenteerd, samen met enkele voorbeelden.

 • Gebruik de kettingregel aan differentiatie in de Calculus. De keten regel van de differentiatie van functies in de analyse wordt gepresenteerd samen met enkele voorbeelden.

 • Derivaten betrekken Absolute waarde. Voorbeelden over hoe het vinden van de afgeleide van functies met absolute waarde. Oefeningen met antwoorden zijn ook opgenomen.

 • Impliciete Differentiatie. Impliciete differentiatie voorbeelden, met gedetailleerde oplossingen worden gepresenteerd.

 • Afgeleide van de inverse functie. Voorbeelden met gedetailleerde oplossingen over hoe de derivativce van een inverse functie vinden zijn gepresenteerd.

 • Afgeleide van Inverse goniometrische functies. Formules van de derivaten van inverse goniometrische functies worden aangeboden, samen met enkele andere voorbeelden van sommen, producten en quotiŽnten van functies.

 • Differentiatie van Goniometrische functies. Formules van de afgeleiden van goniometrische functies, in calculus, worden gepresenteerd samen met verschillende voorbeelden waarbij producten, bedragen en quotiŽnten van goniometrische functies.

 • Vind Afgeleide van y = x x. Een tutorial over hoe de eerste afgeleide van y = x x voor x> 0 vinden.

 • Differentiatie van exponentiŽle functies. Formules en voorbeelden van de afgeleiden van exponentiŽle functies, in calculus, worden gepresenteerd. Verschillende voorbeelden, met gedetailleerde oplossingen, waarbij producten, bedragen en quotiŽnten van exponentiŽle functies worden onderzocht.

 • Differentiatie van logaritmische functies. Voorbeelden van de derivaten van logaritmische functies, in calculus, worden gepresenteerd. Verschillende voorbeelden, met gedetailleerde oplossingen, waarbij producten, bedragen en quotiŽnten van exponentiŽle functies worden onderzocht.

 • Differentiatie van Hyperbolische functies. Een tabel van de derivaten van de hyperbolische functies wordt gepresenteerd. Voorbeelden, met gedetailleerde oplossingen, waarbij producten, bedragen, macht en quotiŽnten van hyprbolic functies worden onderzocht.

Toepassing van differentiatie

 • Newton's methode om Nullen zoeken van een functie. Methode van Newton is een voorbeeld van hoe differentiatie wordt gebruikt voor de nulpunten van functies te vinden en vergelijkingen numeriek op te lossen. Voorbeelden met gedetailleerde oplossingen over hoe de methode van Newton gebruik worden gepresenteerd.

 • Lineaire benadering van functies. Lineaire benadering is een ander voorbeeld van hoe differentiatie wordt gebruikt voor de onderlinge aanpassing van functies door lineaire ze dicht bij een bepaald punt. Voorbeelden met gedetailleerde oplossingen voor lineaire benaderingen worden gepresenteerd.

 • Vind Kritische aantal functies. Tutorial over hoe de kritische nummers van een functie te vinden. Verschillende voorbeelden met gedetailleerde oplossingen en exrcises met antwoorden.

 • Afgeleide, Maximum, Minimum van kwadratische functies. Differentiatie wordt gebruikt om de eigenschappen te analyseren, zoals tijdstippen van de stijging, daling, lokaal maximum, lokaal minimum van kwadratische functies. Voorbeelden met oplossingen en oefeningen met antwoorden.

 • Bepaal de uitholling van kwadratische functies. Voorbeelden met oplossingen en oefeningen met antwoorden.

Integralen

Differentiaalvergelijkingen

Mutlivariable functies (functies met meerdere variabelen)

Tabellen van wiskundige formules
Home Page - Online Rekenmachines - Goniometrie - Antennes - Graphing - Precalculus Tutorials - Calculus Tutorials
Calculus Vragen - Meetkunde Tutorials - Precalculus Applets - Toegepaste Wiskunde - Precalculus vragen en problemen --
Vergelijkingen, Systems en ongelijkheid - Geometry Rekenmachines - Math Software - Elementary Statistics --
Auteur - e-mail

Updated: 11 november 2007 (A Dendane)