Grafieken van functies en algebra - Tutorials

Gratis tutorials met behulp van Java-applets te verkennen, interactief, belangrijke onderwerpen in precalculus zoals kwadratische, rationeel, exponentieel, logaritmisch, goniometrische, polynoom, absolute waarde functies en hun grafieken. Vergelijkingen van lijnen, cirkels ellipsen, hyperbolen en parabolen zijn ook interactief verkend. Grafiek verschuiven, schalen en reflectie zijn ook opgenomen. De definitie en eigenschappen van inverse functies worden grondig onderzocht. Een grafische benadering van 2 bij 2 systemen van vergelijkingen is inbegrepen.

Deze tutorials kan worden gebruikt als aanvulling op onderwerpen die reeds onderzocht of een nieuw onderwerp leren door exploratie.


Home Page - Online Rekenmachines - Goniometrie - Antennes - Graphing - Precalculus Tutorials - Calculus Tutorials
Calculus Vragen - Meetkunde Tutorials - Precalculus Applets - Toegepaste Wiskunde - Precalculus vragen en problemen --
Vergelijkingen, Systems en ongelijkheid - Geometry Rekenmachines - Math Software - Elementary Statistics --
Auteur - e-mail

Updated: 11 november 2007 (A Dendane)