Middle School Math (6 karakterer, 7, 8, 9) - Gratis spørsmål og problemer med svar

Grade 6, 7, 8 og 9 matematiske spørsmål og problemer å teste dyp forståelse av matematiske begreper og beregningsorientert prosedyrer av studenter blir presentert. Svarene på spørsmålene er gitt og plassert ved enden av hver side.

6. klasse

Vurder 7

Vurder 8

Vurder 9

Online Calculators (Java Påkrevd)Flere Primary Math (Grades 4 og 5) med Ledig spørsmål og problemer med svar

Mer High School Math (10 Klasser, 11 og 12) - Gratis spørsmål og problemer med svar

Hjemmeside

Forfatter - e-post

Oppdatert: 22. mars 2009 (B Dendane)