Grafer av funksjoner og algebra - Interactive Tutorials

Gratis opplæring ved hjelp av java-applets å utforske, interaktivt, viktige tema i precalculus som kvadratisk, rasjonelle, eksponentiell, logaritmisk, trigonometriske, polynom, absoluttverdien funksjoner og deres grafer. Ligninger av linjer, sirkler er ellipser, hyperbolas og parabler også utforsket interaktivt. Graph skiftende, skalering og refleksjon er også inkludert. Definisjonen og egenskaper inverse funksjoner er grundig undersøkt. En grafisk tilnærming til 2 av 2 systemer av ligninger er inkludert.

Disse Veiledningen kan brukes enten som supplementer til emner allerede studert eller å lære et nytt emne gjennom leting.Hjemmeside - Online Calculators - Trigonometri - Antenner - Grafisk - Precalculus Tutorials - Kalkulus Tutorials
Kalkulus Questions - Geometri Tutorials - Precalculus Applets - Applied Math - Precalculus spørsmål og problemer --
Ligninger, systemer og ulikheter - Geometry kalkulatorer - Math Software - Elementary Statistics --
Forfatter - e-post

Oppdatert: 11. november 2007 (A Dendane)