Grafer av funktioner och algebra - interaktiva självstudier

Gratis tutorials med Java applets att utforska, interaktivt, viktiga frågor i precalculus såsom kvadratiska, rationell, exponential-, logaritmfunktioner, trigonometriska, polynom, absolutvärde funktioner och deras grafer. Ekvationer för linjer, cirklar ellipser, hyperbolas och parabler är också utforskas interaktivt. Diagram skiftande, fjällning och reflektion ingår också. Definitionen och egenskaper invers är undersökts grundligt. En grafisk metod för 2 av 2 ekvationssystem ingår.

Dessa tutorials kan användas antingen som komplement till ämnen som redan studerat eller att lära sig ett nytt ämne genom prospektering.

Home Page - Online Calculators - Trigonometri - Antenner - Graphing - Precalculus Tutorials - Analys Tutorials
Calculus Questions - Geometri Tutorials - Precalculus Applets - Applied Math - Precalculus frågor och problem --
Ekvationer, system och orättvisor - Geometri Calculators - Matteprogram - Elementary Statistics --
Författare - e-post

Uppdaterad: 11 november 2007 (A Dendane)